Members of the Institute

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü All
NamePhoneRoomExtrasLinks
Dorit Wammetsberger
 • +49 3641 686-936
V24
 • Administration, Human Resources
Naihui Wang
Doctoral Researcher
013
 • Department of Archaeology
 • IMPRS
 • FINDER Research Group
Dr. Yiming Wang
Postdoctoral Researcher
 • +49 3641 686-721
022
 • Department of Archaeology
 • Sustainability Group
Ariane Weber
Doctoral Researcher
249
 • IMPRS
 • tide research group
Mei Shin Wu
Doctoral Researcher
 • +49 3641 686-851
 • IMPRS
Zur Redakteursansicht